Ook op een Mac computer loopt een programma wel eens vast. Dit is echter vrij eenvoudig te verhelpen. Apple heeft namelijk de functie "Forceer stop" ingebouwd. Hiermee forceer je een programma om af te sluiten, zelfs als deze is vastgelopen. MacHelp attendeert je op het volgende:Let erop dat eventueel niet-opgeslagen werk verloren kan gaan, bijvoorbeeld een word document. Het is van belang om een document vaak tussendoor op te slaan, met bijvoorbeeld de toetscombinatie "CMD + S".

Als een programma is vastgelopen, kun je het volgende doen:
Klik links bovenin op het -logo. Kies hier de optie "Forceer stop". Je zult het volgende zien:
Forceer stoppen 
Selecteer het programma dat vastloopt, en klik op "Forceer stop".
Start daarna het programma op, als het goed is het werkt het weer zoals gewenst.

Mac Store | Apple Support | Apple Reparatie | ICT Advies | Google G Suite