Voor Gezondheidscentrum Noordewier in Amersfoort heeft MacHelp het Wifi netwerk aangelegd zodat er goed bereik is in alle spreekkamers. Daarnaast is de centrale Windows Server overgeheveld naar Google Workspace waardoor het mogelijk is flexibel te werken op verschillende apparaten. Een Prowise Touchscreen in de kantine zorgt ervoor dat er effectief intercollegiaal overleg plaats kan vinden. Noordewier.uwartsonline.nl