Dan Warne heeft verschillende fouten die nieuwe Mac gebruikers en Switchers kunnen maken gepost. Een Nederlandse impressie.

 • Een programmavenster sluiten betekent nog niet dat het programma dan is afgesloten.
 • Nadat je een programma hebt gedownload moet je niet van de diskimage opstarten maar het .dmg-bestand naar de map Programma’s kopiëren. Zo voorkom je dat je iedere keer een programma installeeret als je het programma wilt gebruiken. Het installatiebestand wordt pas een programma als je het in de map programma's hebt gesleept. 
 • Het komt nogal eens voor dat mensen veel naamloze mappen maken.
 • In plaats van Safari's Google zoekfunktie te gebruiken om naar een website te gaan kun je gewon het adres in de adresbalk typen.
 • Schermbeveiliging is iets heel anders dan een bureaubladafbeelding.
 • Dubbelklikken op een venster betekent dat het venster naar de Dock wordt gestuurd in plaats dat het venster maximaliseert. 
 • finder kent de mogelijkheid van kolomweergave zodat je veel meer verzicht hebt dan bij symbolenweergave.
 • MacOs biedt de mogelijkheid om sneltoetsen te gebruiken.
 • Het overstappen van Windows naar MacOS betekent niet dat er geen computerproblemen kunnen optreden.
 • Het komt voor dat per ongeluk diverse bestanden worden herbenoemd omdat je een enter geeft en op een geselecteerd bestand. Enter klikken op een bestand zal de naam selecteren zodat de naam gewijzigd kan worden. Op de naam van het bestand klikken en niet op het icoon geeft hetzelfde effect.
 • Het menu van een programma staat in tegenstelling tot bij Windows niet in het programmavenstermaar altijd boven aan het scherm.
 • Het scherm kun je onder MacOS het beste schalen vanuit de rechteronderhoek.
 • Mensen vergissen zich nog wel eens door de CTRL toets te gebruiken voor sneltoetsen in plaats van de CMD-toets.
 • Een vastzittende CD in een Apple computer kun je verwijderen door de Mac opnieuw op te starten met de muis knop ingedrukt gehouden. Na enkele seconden wordt dan de CD uitgeworpen.
 • MacOS kent geen Explorer of Edge. Het browser ikoon van Safari (voor internet) ziet er uit als een kompas. 
 • De CMD-toets open geen startmenu zoqls dat onder Windows zou gebeuren door de CRTL toets in te drukken. 
 • De uninstaller onder MAcOS is je prullenbak. 
 • In plaats van documenten te minimaliserenkun je zo ook verbergen. Dat voorkomt dat je systeemgeheugen volloopt. 
 • Op Dock iconen hoef je niet te dubbelklikken/ Een keer klikken is genoeg om een programma te starten.
 • Soms komt het voor dat een ikoon uit het Dock verdwijnt doordat je het klikslepen in het Dock.
 • Hte beste kun je documenten standaard bewaren in de documentenmap van je Home-map. Zo voorkom je dat je de hele schijf moet afzoeken of dat je desktop volstaat en er onnodig veel geheugen gebruikt wordt.
 • Het heeft gen zin om meerdere keren op een document klikken omdat je denkt dat er niks gebeurt. .
 • Het Dock is bedoeld om Programma's op te starten en terug te keren naar programma's (switchen tussen programma's).
 • Je kunt onder OS X ook in meerdere documenten tegelijk op het scherm werken. Je hoeft immers niet altijd alles involldig scherm te bewerken..
 • MacOS heeft op oudere uSB toetsenborden geen deleteknop. Je kunt dan Backspace gebruiken. 
 • Bi gebruik van de Home en End toetsen springt de cusor naar het eind of begin van het document en niet van de regel waarop je bezig bent.
 • Pas op: Wanneer je een map oven een bestaande map met de dezelfde map kopieert, de bestaande map wordt dan overschreven en niet zoals in Windows samengevoegd met de map die je overschrijft.